Tutorijali za administraciju server-a

Go down

Tutorijali za administraciju server-a

Post  Admin on Fri Jan 08, 2010 7:23 am

Uputstvo - AMX MOD X Komande

evo mali tutorial za pocetnike koji nemaju odrzavanje servera a neznaju da rade sa amx mod x modom

najpre cu da objasnim zasto sluze neki fajlovi,plugins,pa sve do kraja dok ne objasnim stavljanje plugin-a, dodavanje adminana na server

-server.cfg (/cstrike/)

tu se namesta sledece
ime servera (hostname "ime servera")
rcon password (rcon_password "rcon pw")
Friendly Fire (mp_friendlyfire 1 (1-ukljucen 0-iskljucen))
Trajanje Runde (mp_roundtime 4.5)
Vreme C4 Tajmera (mp_c4timer 35 )
Trajanje Mape (mp_timelimit 25)
MAX. Runde (mp_maxrounds 0)

ovo sve mozete menjati takodje i cvar komandama np. amx_cvar mp_timelimit 5

preko ovog fajla mozete pokretati i druge txt ili cfg fajlove komanom exec wamup.cfg (zagrevanje)
to je to sto se tice ovog fajla


idemo dalje

-mapcycle.txt (/cstrike/)

ovaj txt fajl sluzi da ubacivanje mapa koje ce se vrteti na serveru

npr.
de_dust2
de_nuke
de_inferno
mini_dust2

te ce se mape vrteti stalno na serveru


Prelazimo na amx mod x fajlove


-user.ini (/cstrike/addons/amxmodx/configs/)

preko ovog fajla dodaju se admini na sledeci nacin

"nick" "pw" "access flag" "connection flag"

admina takodje mozete skinuti i na sledeci nacim dodavanjem ispred znaka ispred ";"

np.

;"nick" "pw" "access flag" "connection flag"

acess flag-ovi:

a - zeljeni igrac imam imunitet (ne moze biti banovan,osamaren,izbacen,.....)
b - rezervisani slot (kad je server pun igrac moze uci bez problema na server)
c - amx_kick komanda
d - amx_ban i amx_unban komande
e - amx_slay i amx_slap komande
f - amx_map komanda
g - amx_cvar cvar komande
h - amx_cfg cfg komande
i - amx_chat i druge chat komande (tsay,psay,itd...)
j - amx_vote komanda za glasanje
k - amx_cvar sv_password cvar komanda za zakljucavanje servera
l - amx_rcon komanda za rcon pass (za samo head admine)
m - custom level A (odredjeni flagovi za druge plugin)
n - custom level B
o - custom level C
p - custom level D
q - custom level E
r - custom level F
s - custom level G
t - custom level H
u - menu access
z - user (no admin)

connection flag-ovi :

a - dikonektuje igraca ako ima pogresan setinfo ukucan
b - klan tag
c - steam ID (ako se igracu dodaje na steam admin) samo za steam servere
d - IP (ako se igracu dodaje admina na IP)
e - setinfo se ne proverava (bolje nemojte davati ovo )
k - admin se dodaje na tacan nick i tag gleda se i na mala i na velika slova np. NoN-SmOkER ako dam nick non-smoker necu imati admina, moraju biti tacna slova

-plugins.ini (/cstrike/addons/amxmodx/configs/)

ovaj fajl sluzi za dodavanje plugina
plugin se dodaju na sledeci nacin :

svaki plugin je u amxx formatu ubacuje se u folder plugins (/cstrike/addons/amxmodx/plugins/)

kad ste ubacili plugin u folder idete u fajl plugins.ini (/cstrike/addons/amxmodx/configs/) i dodajete u sledeci red skroz dole :
ime plugina.amxx
np.
super_plugin.amxx
takodje mozete skinuti neki plugin dodavanjem ispred ";"
;super_plugin.amxx sad je plugin iskljucen


-AMX MOD X KOMANDE :
ima mnogo komanda ja cu napisati samo osnovne

Admin Komande


amx_kick nick [razlog] Izbaci Igraca
amx_banmenu - otvara meni za ban igraca
amx_unban IP ili ID - Unban Igraca
amx_slay nick Ubije Igraca
amx_slap nick [steta] osamari igraca
amx_who Prikaz Igraca na Serveru
amx_map <ime mape> Menjanje mape
amx_nick <original nick> <novi nick> Menjas ime igracu
amx_plugins vidis listu plugin instaliranih na serveru

Chat Komande

amx_say <poruka> Saljes poruku igracima
amx_chat <poruka> Saljes Adminima poruku
amx_psay <nick> <poruka> Saljes PM igracu
amx_tsay <boja> <poruka> Sa leve strane Velikim slovima Poruka
amx_csay <boja> <poruka> Poruka u Centru velikim slovima

Komande Glasanja

amx_votemap <1mapa> [2mapa] [3mapa] [4mapa] Glasanje za mapu (max. 4 mape)
amx_votekick <nick> Glasaje za izbacivanje navedenog igraca
amx_voteban <nick> Glasanje za ban navedenog igraca
amx_vote <pitanje> <odgovor1> <odgovor2> <odgovor3> Glasanje
amx_cancelvote

Stats Komande

say /hp Izbacuje preostale helte (hp) igraca koji te je ubio
say /statsme Izbacuje stvoj status
say /stats Izbacuje Status drugih igracha
say /top15 top lista igraca
say /rank Izbacuje Rank

Say Komande

say nextmap Izbacuje Ime sledece mape
say timeleft Preostalo vreme
say thetime Trenutno Vreme

Menu komande

amxmodmenu Izbacuje Amx Mod X menu
amx_cvarmenu ADMIN_CVAR Cvar Meni
amx_mapmenu Izbacuje meni sa Mapama
amx_votemapmenu Izbacuje meni za mapama koje ce igraci kasnije glasati
amx_kickmenu Izbacuje Kick meni
amx_banmenu Izbacuje Ban Meni
amx_slapmenu Slap Menu
amx_teammenu Ibacuje Trenutne timove igraca
Admin
Admin
Admin

Posts : 339
Join date : 2010-01-03

View user profile http://cacakgaming.forumotion.net

Back to top Go down

AMX MOD X Komande 2

Post  Admin on Fri Jan 08, 2010 7:30 am

Uputstvo - AMX MOD X Komande 2

Spisak komandi

**** napomena: svagde gde se koristi termin nick, moze se uneti i deo nicka, ako je taj deo unikatan znaci da samo taj igrac ima taj deo nicka****

govor:

amx_tsay boja tekst - ispisivanje teksta na ekranu masnim slovima
(boja= yellow, white, blue, red, green)
npr: amx_tsay yellow iggi je woona
Ovo takodje moze da se izvede sa say: @ color text
npr. hocu cyan test: say: @c cica mica
napomena: morate staviti slovo boje jer ako napiesm say: @ cica mica samo ce ispisati moje ime cyan boje bez texta
c-cyan, o-orange, r-red, y-yellow, g-green....

amx_say tekst - ispisivanje teksta na ekranu
npr: amx_say iggi je woona

amx_psay nick tekst - privatna poruka useru
npr: amx_psay iggi ti si woona (ispise meni da sam woona i to samo ja vidim)

amx_chat tekst - admin chat (text koji SAMO admini vide)
npr: amx_chat iggi je woona
takodje se ovo moze direktno iz igre na team_say: @ text
npr: team_say: @ iggije woona

NAPOMENA: ako bilo koji igrac napise na team_say: sa @ znakom pre texta, onda se to vidi kao (ADMINS) i taj text samo admini vide, da ne pomislite da je taj lik admin.

ostale komande:

amx_slap nick hp - slapuj korisnika nick sa hp healtha
npr: amx_slap iggi 0 (slapuje po guzi sa 0 damage-a)

amx_slay nick - ubij korisnika nick

amx_kick nick - kickuje korisnika nick

amx_banmenu - otvara meni za ban igraca

amx_votemapmenu - daje menu za stavljanje jedne ili vise mapa na vote, 1-7 se stavljaju mape na izbor, 9 je za sledecih 7 mapa, 0 je za povratak a 8 je za pocetak glasanja. Po zavrsetku glasanja ako je glasanje proslo za neku mapu dobicete "1:da" "2: ne" da promenite ili ne, ako se ne izabere nijedna mapa onda nikom nista.

amx_votemap mapa
npr: amx_votemap de_dust2, isto, ako uspe vote mape dobijete opciju 1:da i 2:ne.

amx_teammenu
Otvara menu sa kojeg prebacujete igrace iz tima u tim. Ovo je pogodno kad se igraci iz jedne igraone podele u 2 tima i gledaju u monitor. Ako se posle prebacivanja opet vracaju a vi konate da smekaju ponudite im upozorenje kickom.


glasanje

amx_vote "tekst" "opcija1" "opcija2" - sa navodnicima, pokreni glasanje sa zadatim parametrima
npr: amx_vote "iggi je woona" "DA" "NARAVNO", da igracima pitanje postavljeno i izbore (DA i NARAVNO) i svi biraju 1 ili 2 i posle se ispise rezultat, naravno da je iggi woona.

restart

amx_cvar sv_restart 1 - restart mape, na pocetku svake mape, dok svi ne udju i da se balansira tim. Lepo objasniti onima koji se bune zbog rr-a

restrikcija chata

amx_gag nick [ab] broj minuta
npr: amx_gag iggi 10 - necu moci da kuckam 10 minuta
Napomena: Kada gagujete igraca pisace da je gagovan za stalno (na 0) ali zapravi radice gag na onoliko minuta koliko ste ukucali

Ponovna dozvola chata: amx_ungag nick
Admin
Admin
Admin

Posts : 339
Join date : 2010-01-03

View user profile http://cacakgaming.forumotion.net

Back to top Go down

Dodatne Komande

Post  Admin on Fri Jan 08, 2010 7:31 am

Dodatne komande )morate imai amx super plugin na serveru:

Admin Commands:
Good/Fun

amx_glow <nick> <color> (or) <rrr> <ggg> <bbb> <aaa> -- lasts 1 round")
amx_glow2 <nick> <color> (or) <rrr> <ggg> <bbb> <aaa> -- lasts forever")
amx_glowcolors (Shows all the colors you can use. 30 of em!)
amx_givemoney <nick> <amount>
amx_takemoney <nick> <amount>
amx_weapon <nick> <weapon>
amx_revive <nick>
amx_speed <nick> [0|1]
amx_slay2 <nick> [1-Lightning|2-Blood|3-Explode]
amx_rocket <nick>
amx_fire <nick>
amx_uberslap <nick>
amx_heal <nick> <HP>
amx_armor <nick> <armor>
amx_stack <nick> [0|1|2]

Bad/Management

amx_team (same as amx_transfer just easier to use with / command)
Bind +adminvoice (admin voice comm)
amx_sptime <1>
amx_spmessage <1>
amx_spshellthickness <1>
amx_spglow <1>
amx_drug <nick> (Drugs the player for a minute or so)
amx_badaim <player> <On> <Save>: Turn on/off bad aim on a player.
amx_flash <nick> - Flashes players
amx_transfer <name> <CT> Transfers that player to the specified team
amx_swap <name> <name> Swaps two players with eachother
amx_teamswap - Swaps two teams with eachother
amx_unammo <nick> [0|1] - 0=OFF 1=ON
amx_quit <nick>
amx_gag <nick> <a> <time> - Flags: a = Normal Chat | b = Team Chat | c = Voicecomm
amx_ungag <nick>
amx_bury <nick>
amx_unbury <nick>
amx_disarm <nick>

Server

amx_exec <nick> <command>
amx_status - Shows a detailed list of info on players
amx_alltalk [1 = ON | 0 = OFF]
Admin
Admin
Admin

Posts : 339
Join date : 2010-01-03

View user profile http://cacakgaming.forumotion.net

Back to top Go down

Rcon komande

Post  Admin on Fri Jan 08, 2010 7:34 am

Rcon Komande

Koriscenje RCON komandi

Da biste koristili RCON komande morate prvo uci na server i ukucati u konzolu rcon password:

*konzola se dobija na taster ~ (ili prosirena na shift+~) a ukoliko nece morate je ukljuciti u main menu -> Options -> Game Options... -> Enable Console da bude na 'Yes'

/rcon login [password] - upisi rcon password koji ti je podesen na serveru


Spisak komandi:

/rcon serverinfo - pokazuje podesavanja servera

/rcon map [ime mape] - menja na zeljenu mapu

/rcon map_rotate - ucitava sledecu mapu u rotaciji koja je podesena u fajlu "sv_maprotation" na serveru

/rcon map_restart - resetuje sadasnju mapu

/rcon fast_restart - samo radi reset, nece ponovo ucitati mapu, brze je

/rcon status - prikazuje informacije o konektovanim igracima

/rcon tell [id igraca] - prikazace poruku igracu sa ovim ID-jem a ID se moze dobiti sa /rcon status

/rcon kick [ime igraca] - kick igraca sa servera

/rcon banClient [id igraca] - banuje ID igraca koji se moze dobiti komandom /rcon status a banovi se nalaze u ban.txt.

/rcon banUser [ime igraca] - ban usera ali po imenu i mora da se ukuca celo ime koje moze biti dugacko pa je mozda bolje ban naGUID

/rcon tempBanClient [id igraca] - Privrmeeno banuje ID igraca

/rcon tempBanUser [ime igraca] - privremeno banuje nick igraca

/rcon unbanUser [ime igraca] - odbanuje nick igraca

/rcon dumpuser [name igraca] - daje info o igracu

/rcon cmdlist - daje listu svih dostupnih komandi
Admin
Admin
Admin

Posts : 339
Join date : 2010-01-03

View user profile http://cacakgaming.forumotion.net

Back to top Go down

Cw komande

Post  Admin on Fri Jan 08, 2010 7:35 am

Zakljucavanje servera ide po Classic proceduri:
amx_cvar sv_password pass

Skida se komandom:
amx_cvar sv_password " (samo 1 navodnik)

Koriscenje amx_match moda:

amx_match tagCT tagT mrX esl recdemo (u konzoli)

- tagCT - tag klana/mixa koji igra kao CT na pocetku mecha;
- tagT - tag klana/mixa koji igra kao T na pocetku mecha;
- mrX - max rounds (mr6, mr12, mr15);
- esl - ime configa, ovaj je fino podesen po CSCL ESL V3 pravilima samo je fadetoblack 0;
- recdemo - snima svakome demo iz 1. lica na njihov racunar.

Primeri:
SK swe vs NoA na 15 rundi poluvreme:
amx_match "SK swe" Noa mr15 esl (navodnici kod taga sa space samo)

Wune vs n00bs na 15 rundi poluvreme:
amx_match Wune n00bs mr15 esl

Znaci samo obratite paznju da se prvo pise tag tima koji na pocetku mecha igra kao CT
Ako necete da upisujete imena klanova, moze ovako: amx_match2 mrX esl
- mrx - max rounds (mr6, mr12, mr15)
- esl - ime configa

I krece mech i lepo pise da igraci (svih 10) na SAY napisu ready , i kad svi napisu to (vidi se spisak ko je napisao ready), krece KNIFE runda, ko pobedi rundu bira stranu tako sto ce na say pisati: /ct ili /t i onda krece zamena strana ako treba i opet treba svi da kucaju ready za LIVE. Ako ste se vec rasporedili (mix) onda da se nebiste bezze klali uradite svi kill pa onda nek jedna ekipa napise /ct ili /t.

Ako necete da cekate da se svi smiluju da kucaju ready, admin moze da pokrene mech sa say: /start ili da ga zaustavi na say: /stop.

Sve vreme mecha dole stoji rezultat.

Kad se navrsi 15 rundi,, ispise se da je kraj polovine 1 i sam mod switchuje igrač e i RR i to je kao warn up za drugu polovinu.
OPOMENITE IGRAČE DA NE PRELAZE SAMI NA DRUGU POLOVINU.

Opet treba da svi igrači SAY ready i automatski se RR i kreće polivina 2 ili je admin pokreće sa /start.
Na kraju se ispisuje rezultat i kraj je meča.

Ukoliko je nerešeno posle polovine 2 automatski server switchuje igrač e i RR i kreće OTH1 (over time half 1), koji traju 3 runde, posle OTH1 mod automatski switchuje e i RR sa 3 runde i posle toga je kraj.

Na kraju polovine i na kraju matcha server automatski uzima Screenshot sa rezultatom koji možete naći u svom CS folderu.

Dakle sve je potpuno automatski.

Extra komande:
na say: /start - force start matcha, ako nećete da čekate da timovi napišu /ready
na say: /stop - kraj matcha

REZIME: Dakle sve što admin treba da uradi je da pokrene match (pošto se svi rasporede i svi izaberu strane, pošto se zaključa server) je da kuca amx match tagCT mr15 esl i sve ostalo je automatski, kad se match završi možete napustiti server.
Admin
Admin
Admin

Posts : 339
Join date : 2010-01-03

View user profile http://cacakgaming.forumotion.net

Back to top Go down

Kako napraviti redirekciju

Post  Admin on Fri Jan 08, 2010 7:38 am

Uputstvo - Kako napraviti redirekciju !

1.Treba da skinete plugin sa ovog linka:

http://upload.milf-cs.info/files/125...t.amxx.rar.rar

2.Potrebno je failove ubaciti na server evo kako:

xredirect.amxx ---> ide u cstike\addons\amxmodx\plugins
xredirect.txt ---> ide u cstike\addons\amxmodx\plugins
xredirect.txt ---> ide u cstike\addons\amxmodx\data\lang
serverlist.ini ---> ide u cstike\addons\amxmodx\configs

3.Otvorite:

plugins.ini ---> cstike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini

u novi red upisete:

Code:

xredirect.amxx

4.Otvorite:

amxx.cfg ---> cstike\addons\amxmodx\config\amxx.cfg

u novi red upisete:

Code:

redirect_active 1
redirect_auto 1 //1 - random
redirect_manual 1
redirect_follow 0
redirect_check_method 2
redirect_announce 0
redirect_announce_mode 2 // 1 = alive players , 2 = dead players, 3 = both, default 3
redirect_show 0 //chat area, default 1
redirect_adminslots 1
redirect_maxadmins 0
redirect_retry 1
redirect_external_address 79.143.173.164
net_address "79.143.173.164:27037"
ip 79.143.173.164

umesto mojih ip adresa stavite svoje!

5.Otvorite:

serverlist.ini ---> cstrike\addons\amxmodx\configs\serverlist.ini

Code:

[ime servera]
address=ip
port=port
noauto=0
nodisplay=0

Primer:

Code:

[KGB Public Alfa]
address=217.26.212.10
port=27015
noauto=0
nodisplay=0

Napomena:upisite naziv,ip i port servera kom ocete da date redirekciju!!!

Znacenje:

noauto ---> daje redirekciju serveru (0=ON ; 1=OFF)
nodisplay ---> server se pojavljuj ne say:/server (0=ON ; 1=OFF)

6.Kad ste sve gore navedeno uradili promenite mapu(restartujte server) i radice vam redirekcija ; /server
Admin
Admin
Admin

Posts : 339
Join date : 2010-01-03

View user profile http://cacakgaming.forumotion.net

Back to top Go down

Re: Tutorijali za administraciju server-a

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum